ÁSZF módosítás

2009. november 1-től jogszabály módosítások miatt változnak az Általános Szerződési Feltételeink.

A Pp. 32. § (1) bek. szerint vagyonjogi perekre az a bíróság is illetékes, amelynek területén az alperes huzamosabb tartózkodásra utaló körülmények között (pl. mint munkavállaló, tanuló) tartózkodik.
illetve
a Pp. 36. § bek. szerint a pert az ügyletkötés vagy a teljesítés helyének bírósága előtt is meg lehet indítani.

designslide07

Ennek kapcsán a teljesítés helye – álláspontunk szerint – a Smartsector Kft. székhelye, kivéve ha a másik fél gazdálkodó szervezet, mert akkor az ő székhelyét kell annak tekinteni (Ptk. 278. § (1) és (4) bek.).

A szerződés létrejöttének helye – ha távollévők közt jön létre – akkor az ajánlattevő székhelye (Ptk. 213. § (3) bek.).

Gyakorlatban ez az ÁSZF 7.2 pontját érinti így 2009 november 1-től, miszerint: A Felek bármifajta jogvitájukban a hatályos magyar jogszabályok illetékességi szabályait alkalmazzák, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.Jogvítás esetekben változtak az illetékeséget szabályozó jogszabályok.

Megértésüket köszönjük